≡ Menu

Najlepsze sposoby realizacji wyznaczanych celów

target-1115856-m

W latach siedemdziesiątych XX w. zespół Skaldowie wylansował piosenkę  „Króliczek” do słów Agnieszki Osieckiej.  W refrenie padają słowa:  „nie o to chodzi by złowić króliczka, ale by gonić go, ale by gonić go”.  Piosenka na pozór traktuje o dziewczynach, ale wzmiankowany cytat można równie dobrze odnieść do całego życia, a dokładnie do stawiania sobie celów życiowych. 


Dlaczego tak ważne jest stawianie sobie celów? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, jest oczywista:  bo dzięki temu możemy osiągać to co sobie wymarzymy. Jednak nie tylko  efekt końcowy się liczy. Osiąganie celu wymaga wysiłku i wielu starań. Dzięki temu rozwijamy się  i uczymy wielu nowych rzeczy, poznajemy po drodze wspaniałych  ludzi i nasze życie staje się pełniejsze. Nasze poczucie własnej wartości rośnie, a my sami nabieramy energii i ochoty, by stawiać sobie kolejne cele.  DĄŻENIE do celu (nawet zakończone porażką)  nadaje sens życiu.

Sens życia jest ważny, ale jednak dobrze byłoby postawiony sobie cel  również zrealizować.  Żeby to osiągnąć, trzeba go najpierw prawidłowo sformułować. Zatem cel powinien być:

  • własny ( a nie taki, który ma zadowolić innych)
  • realny ( możliwy do wyobrażenia  i osiągnięcia)
  • wymierny  ( wiadomo, kiedy zostanie  już osiągnięty)
  • wymagający wysiłku
  • wyraźnie określony NA PIŚMIE (kto, co, kiedy)

Kiedy cel zostanie  już zdefiniowany, należy sporządzić plan działania prowadzący do jego osiągnięcia, czyli określić:

  • stan obecny
  • listę niezbędnych działań, ich priorytety i terminy realizacji
  • ewentualne przeszkody do pokonania
  • co trzeba  zdobyć, czego się nauczyć
  • kto może nam pomóc

Bardzo istotne dla skuteczności tych wszystkich działań, jest wiara w to, że cel  uda się osiągnąć,  a nawet stosowanie wizualizacji, czyli wyobrażanie  sobie celu jako już osiągniętego.  Nie mniej istotna jest wytrwałość i determinacja  w realizacji poszczególnych etapów i nie zrażanie się porażkami pojawiającymi się po drodze.  Jeśli coś się nie udaje, trzeba próbować po raz kolejny, wybierając jakąś inną metodę. Najważniejsze zaś  jest zrobienie pierwszego kroku, a po nim kolejnych, bez odwlekania na później!

{ 0 comments… add one }

Zostaw Komentarz